WELCOME TO GURU MAHARAJ OF KARVEER...

वडील पूत्र कर्तासवरता झाल्यानंतर श्री सिद्धेश्वर महाराजांच्या आईवडिलांनी आपले गाव सोडून श्री हरिहरेश्वर येथे कालभैरवाची उपासना करण्यासाठी प्रस्थान केले. बारावर्षे कालभैरवाची उपासना केल्यानंतर श्री कालभैरवाने